top of page

Odda Taxilag AS er totalleverandør av persontransport i Odda. Selskapet eig 3 minibussar og 1 stor buss. Det er i dag 7 løyvehavarar med eigne drosjar tilknytta selskapet.

 

Grunna aukande oppdragsmengd ynskjer vi no å utvida kapasiteten med eitt løyve til og søker følgeleg etter løyvehaver i Odda.

 

Vi søkjer dermed kontakt med løyvehavar, eller person som vil søkja løyve, og som ynskjer å driva si verksemd igjennom Odda Taxilag. Aktuelle søkjara har køyresetel for persontransport, det vil også vera ein fordel om søkjar har førarkort for minibuss (D1) og gyldig yrkesjåfør-kompetansevevis (YKS). Søkjar bør ha gode kommunikasjonsevner, og beherska norsk og engelsk, munnleg og skriftleg på ein tilfredsstillande måte.

 

Vi ser etter personar som:

  • Har god servceinnstilling

  • Er fleksibel

  • Er utadvendt

  • Er glad i mennesker

  • Er pliktoppfyllande

  • Er positive

 

Vi kan tilby:

 

  • Varierande og spennande køyreoppdrag

  • Ein sosial og triveleg arbeidsplass

  • Godt arbeidsmiljø

 

For utfyllande informasjon eller spørsmål, ta kontakt med enten:

 

Dagleg leiar Knut Arthur Karlsen

Mobil: 901 63 563

 

Eller

 

Styreformann Cato Holm

Mobil: 976 35 702

 

Skriftleg søknad med CV kan sendast til

 

Knuta1963@hotmail.com

Ledige stillinger

bottom of page